Pogankiny Palaty 美術館、博物館

 プスコフPskovskaya Oblast'ロシア