Spaso-Preobrazhenskiy cathedral, Mirozhsky monastery

 • プスコフPskovskaya Oblast'ロシア

検索: 寺院、教会、塔、モスク ロシア • すべてのオブジェクト

詳細インタラクティブ地図 Spaso-Preobrazhenskiy cathedral, Mirozhsky monastery

マップ: Spaso-Preobrazhenskiy cathedral, Mirozhsky monastery

Tours TV Spaso-Preobrazhenskiy cathedral, Mirozhsky monastery • 地図上 Spaso-Preobrazhenskiy cathedral, Mirozhsky monastery • 動画 • プスコフPskovskaya Oblast'ロシア