Rybinsk Reservoir lake

 Yaroslavskaya Oblast'Russia