Yaroslavskaya Oblast' • Russia •

Rybinsk Reservoir Go to Rybinsk Reservoir