Kerzhensky nature reserve reserve

 Nizhegorodskaya Oblast'Russia