Nizhegorodskaya Oblast' • Russia •

Kerzhensky nature reserve Go to Kerzhensky nature reserve