Kerzhensky nature reserve 国立公園

 Nizhegorodskaya Oblast'ロシア