Bogoroditsky Zhitennyi convent temple

 Tverskaya OblastRussia