Tverskaya Oblast • Russia •

Bogoroditsky Zhitennyi convent Go to Bogoroditsky Zhitennyi convent