Nikolay Chudotvortsa's Church テンプル

 プスコフPskovskaya Oblast'ロシア