Manor Goncharova, Yaropolets 美術館、博物館

 ヴォロコラムスクMoskovskaya Oblast'ロシア