Nizhny Novgorod Kremlin 要塞

 ニジニ・ノヴゴロドNizhegorodskaya Oblast'ロシア