ニジニ・ノヴゴロド • Nizhegorodskaya Oblast' • ロシア •

Nizhny Novgorod Kremlin Go to Nizhny Novgorod Kremlin