Yaropolets hydroelectric power station showplace

 VolokolamskMoskovskaya Oblast'Russia