Volga Quay showplace

 YaroslavlYaroslavskaya Oblast'Russia