Village Karinskое city

 Moskovskaya Oblast'Russia