Spaso-Yakovlevsky Monastery temple

 RostovYaroslavskaya Oblast'Russia