Shirkov pogost city

 OstashkovTverskaya OblastRussia