Sergiyev Posad city city

 Moskovskaya Oblast'Russia