Ostashkov's Trinity cathedral temple

 OstashkovTverskaya OblastRussia