Ichalkovsky pine forest, caves landscape

 Nizhegorodskaya Oblast'Russia