Gorge Atskhu, Sochi National Park reserve

 SochiKrasnodarskiy KrayRussia