Chuvash Cape showplace

 TobolskTyumenskaya Oblast'Russia