Bogolyubovo city city

 Vladimirskaya Oblast'Russia