Resurrection Cathedral temple

 TutayevYaroslavskaya Oblast'Russia