Izborsk • Pskovskaya Oblast' • ロシア •

Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake

 Izborsk:  Pskovskaya Oblast':  ロシア:  
 
 Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake

Adobe Flash Playerをインストールして下さい このビデオを見るには、「同意して今すぐインストール」というボタン をクリックして下さい: Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake