Izborsk • Pskovskaya Oblast' • ロシア •

Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake Go to Slovenskiye springs and Gorodishchenskoye Lake