Church of the Holy Trinity テンプル

 Leningradskaya oblast'ロシア