Vysotsky Monastery テンプル

 セルプホフMoskovskaya Oblast'ロシア