Uspensky cathedral テンプル

 ドミトロフMoskovskaya Oblast'ロシア