Seto Muuseum, Sigovo 美術館、博物館

 Pskovskaya Oblast'ロシア