Dmitrov's Kremlin 要塞

 ドミトロフMoskovskaya Oblast'ロシア