Arkhipo-Osipovka 都市 都市

 ゲレンジークKrasnoyarskiy KrayKrasnodarskiy Krayロシア