Pokrovo-Tervenichi Monastery テンプル

 Lodeinoe PoleLeningradskaya oblast'ロシア