Zvenigorod biological station 自然

 ズヴェニゴロドMoskovskaya Oblast'ロシア