Nikolskie gate. Dmitrov's kremlin 美術館、博物館

 ドミトロフMoskovskaya Oblast'ロシア