Lukhovitsy art museum 美術館、博物館

 ルホヴィツィMoskovskaya Oblast'ロシア