Estate of Marfino 美術館、博物館

 Moskovskaya Oblast'ロシア