Bobrenev monastery テンプル

 コロムナMoskovskaya Oblast'ロシア