Voronovo museum

 PodolskMoskovskaya Oblast'Russia