Pushchino Vyazemskiye Manor museum

 SerpukhovMoskovskaya Oblast'Russia