Onta Pottery Village ethnographic

 Oita PrefectureJapan