Monument of Yermak monument

 TobolskTyumenskaya Oblast'Russia