Torzhok Gold Embroidery ethnographic

 TorzhokTverskaya OblastRussia