Sarez Lake

 • Gorno-Badakhshan Autonomous ProvinceTajikistan

Search: Lakes Tajikistan • all objects

Detailed interactive map Sarez Lake

map: Sarez Lake

All tours with a visit to object "Sarez Lake"

Expedia Holiday Bonus!

Tours TV Sarez Lake • on map Sarez Lake • video • Gorno-Badakhshan Autonomous ProvinceTajikistan