Maruhubi Palace Ruins

 • 桑给巴尔群岛坦桑尼亚

搜索: 博物馆、历史古迹 坦桑尼亚 • 所有对象

详细的卫星地图 Maruhubi Palace Ruins

地图: Maruhubi Palace Ruins

Tours TV Maruhubi Palace Ruins • 地图 Maruhubi Palace Ruins • 视频 • 桑给巴尔群岛坦桑尼亚