Jigokudani Monkey Park ألحيوَانَات

 اليابانناغانو، ناغانو