Nizhegorodskaya Oblast' • ロシア •

Ski resort Habarskoe

 Nizhegorodskaya Oblast':  ロシア:  
 
 Ski resort Habarskoe

Adobe Flash Playerをインストールして下さい このビデオを見るには、「同意して今すぐインストール」というボタン をクリックして下さい: Ski resort Habarskoe