Moskovskaya Oblast' • ロシア •

Melikhovo Memorial Museum of Chekhov

 Moskovskaya Oblast':  ロシア:  
 
 Melikhovo Memorial Museum of Chekhov

Adobe Flash Playerをインストールして下さい このビデオを見るには、「同意して今すぐインストール」というボタン をクリックして下さい: Melikhovo Memorial Museum of Chekhov