Nizhegorodskaya Oblast' • ロシア •

Makaryev Monastery

 Nizhegorodskaya Oblast':  ロシア:  
 
 Makaryev Monastery

Adobe Flash Playerをインストールして下さい このビデオを見るには、「同意して今すぐインストール」というボタン をクリックして下さい: Makaryev Monastery